ГПД

Методичні рекомендації 
з питань організації виховної роботи на ГПД.

Мета і завдання виховної роботи в ГПД
1. Виховувати любов в учнів до свого народу.
2. Виховувати любов до праці.

 3. Виховувати бережливе ставлення до природи.


4. Виховувати дітей на принципах християнської моралі.
 
5. Здійснювати правове виховання дітей.
6. Привчати дітей до систематичного навчання.
 7. Зміцнювати здоров’я дітей.
8. Організовувати екскурсії, прогулянки, походи в ліс.
 9. Виховувати повагу до старших.
 10. Активізувати розумову роботу учнів.

Проблемні питання, над якими працюють вихователі ГПД:

1. Спрямовувати виховну роботу на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу.
2. Працювати над формуванням інтелекту і творчості учнів.
  3. Виховувати позитивне ставлення до навчання, розвивати пізнавальну активність, вчити культурі розумової праці.

    4. Розвивати художні здібності. Формувати навички санітарно-гігієнічної культури.
5. Залучення  батьків до активної участі в налагодженні різнобічного життя дітей у колективі.

  6. Використання інноваційних методів у роботі.
7. Здійснення заходів,  спрямованих  на  збереження та зміцнення здоров'я учнів,  на їх психічний  та  фізичний  розвиток,  набуття навичок здорового способу життя.                             Індивідуальна робота з вихованцями ГПД
1. З метою вивчення індивідуальних особливостей, вести психологічні та педагогічні спостереження за вихованцями. 2. Проводити бесіди про культуру поведінки у громадських місцях.
 3. Постійно працювати зі слабшими у навчанні учнями та допомагати їм по предметах.

4. Проводити роз"яснювальні  бесіди по правилах дорожнього руху.
 5. Проводити роз"яснювальну роботу з учнями по запобіганню правопорушень в шкільних умовах.

Заходи з охорони життя та здоров'я вихованців ГПД

1. Обов'язкове дотримання режиму роботи групи продовженого дня.2. Систематично проводити рухливі ігри на прогулянках.
3. Вивчати правила дорожнього руху. Проводити бесіди з учнями на цю тему.


 4. Проводити заходи по вивченню правил протипожежної безпеки.
5. Розробити систему активних фізкультхвилинок під час самопідготовки.


 6. Вільний час проводити на свіжому повітрі.

Робота з батьками вихованців ГПД

1. Вивчити домашні умови школярів.
2. Проводити з батьками бесіди про допомогу учням у навчанні.

3. Залучати батьків до участі в проведенні виховних занять, екскурсій.

4. Запрошувати батьків відвідувати виховні заняття.
     Життя впевнено доводить, що гарне самопочуття дитини в групі продовженого дня (ГПД), бажання відвідувати її безпосередньо залежить від змісту й форм життєдіяльності в позаурочний час, характеру спілкування й відносин, які складаються в їх процесі.
    Виховний простір ГПД - це, по-перше, саме середовище, в якому опиняються молодші школярі після уроків, по-друге, це спеціально організований спосіб життя дітей у даному середовищі: їхня діяльність, відносини, події, які з ними відбуваються. 
    Головне завдання педагога - це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги і любові, що є основою комфорту, затишку, спокою, самореалізації особистості кожної дитини.

Немає коментарів:

Дописати коментар