середа, 1 грудня 2021 р.

Варіанти позитивних оцінних висловлювань

 Сучасна освіта передбачає формування не лише нового педагогічного мислення, але і перегляд та переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворної функції. У цьому контексті важливе місце займає оцінювання навчальних досягнень учнів. Адже педагогічна оцінка є важливою умовою формування позитивного ставлення до навчання при створенні позитивної навчальної атмосфери в класі. Сьогодні оцінка в початкових класах часто виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є її словесними показниками. Таким чином, мистецтво спілкування є важливою складовою оцінювання діяльності учнів, що служить, з одного боку, каналом зворотного зв'язку між педагогом та учнями, а з іншого боку, актом взаємодії між ними. Детальніше

Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

 Проаналізувавши оцінні судження (вирази), які є найдієвішими для учнів, ми розділити їх на три групи: 

-  оцінні судження (вирази) оцінювання процесу роботи (Наприклад: Я бачу, що ти старався! Мені радісно від того, що ти активно працював під час уроку! Я приємно здивована твоєю наполегливістю?); 
- оцінні судження (вирази) оцінювання результату роботи (Наприклад: Ти можеш краще! В тебе дуже добре вийшло! Гарна робота! Чудовий результат! Ти робиш успіхиВідмінно!); 
- оцінні судження (вирази) оцінювання особистості учнів (Наприклад: Молодець (вказано 25 разів), Розумник! Чемпіон!).

Вербальні судження, які допомагають перетворити звичне “Молодець” на більш цілеспрямовані оцінювальні конструкції: 
-      Я задоволена тим, як ти виконав вправу… 
-      Дякую за допомогу з … 
-      Приклад/вірш набагато кращий, коли ти … Дякую тобі!\
-      Я дуже ціную те, що ти охайно написав … 
-      Дякую, що зробив це … це означає, що я / ми можемо зараз … 
-      Це забрало так багато часу, але ти впорався!
Наприклад, «я задоволена тим, як ти написав», краще, ніж «молодець», оскільки в першому випадку оцінюється те, що виконав учень, а в другому – його особистість.
Що варто змінити, щоб поліпшити якість оцінювання молодших школярів: 
  • змінити ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до оцінювання та оцінки  не як до констатації результатів діяльності, а як інструменту руху (розвитку) дитини;
  • разом з дитиною розробити критерії оцінювання її прогресу: темпу, обєму, правильності тощо;
  •  постійно розвивати відповідальність учня за роботу, яку він виконує, та впевненість у собі;
  • формувати в учнів потребу у самоконтролі та самооцінці; збільшити використовування елементів оцінки-гри.

Короткий словник оцінювальних суджень

 Короткий словник оцінювальних суджень для формувального оцінювання письмових робіт в 1-2 класах НУШ
Детальніше

субота, 16 жовтня 2021 р.

Обкладинки для зошитів

 

Шаблони яскравих, естетичних, цікавих обкладинок для зошитів. За допомогою даного матеріалу всі зошити здобувачів освіти будуть вигдядати охайно та презентабельно. Зберігайте. роздруковуйте та використовуйте. Детальніше

вівторок, 29 червня 2021 р.

Тематичні дні у 1-му класі

Одним із ефективних шляхів оновленого змісту і методів на­вчання у сучасній початковій школі є тематична інтеграція — про­цес зближення і поєднання різних навчальних предметів.
Унаслідок вивчення учнями різних предметів їхні знання на­бувають системності, уміння стають комплексними, посилюється світоглядне спрямування інтересів дітей, досягається більш високий рівень розвитку їхнього інтелекту.
Тематична інтеграція посилює пізнавальні інтереси учнів, здій­снює всебічний розвиток особистості, яка прагне нетрадиційно розв’язувати сучасні проблеми, виконує людинознавчу, екологічну, комунікативну функції.

Докладніше

середа, 26 травня 2021 р.

Рекомендації до Свідоцтв досягнень

 *Зразки рекомендацій вчителя щодо оптимізації освітнього процесу, як підсумок результатів у свідоцтві досягнень учня за навчальний рік:*

1. Встановлюйте обмеження часу на виконання тих чи інших навчальних завдань, часовий інтервал допоможе дитині оптимально налаштуватися на виконання роботи та раціонально використовувати час в навчальному процесі.

2. Відмічайте навіть найменші та незначні успіхи вашої дитини у виконанні поставленого завдання, це допомагатиме їй повірити у власні сили й можливості.

3. Акцентуйте увагу на необхідності повторювання засвоєного матеріалу через деякий час. Це сприятиме розвитку розумових здібностей дитини, закріпленню набутого досвіду.

4. Поступово збільшуйте тривалість навчальних занять з дитиною на незначні відрізки часу, попередньо визначивши межі дитячої витривалості.

5. В дитини має формуватися почуття власної відповідальності за свої дії та здобутки, то ж мотивуйте дитину та сприяйте розвитку цього.

6. Формуйте вміння ставити перед собою мету та досягати її, задля цього дитячу увагу потрібно зосередити на плануванні та контролі за майбутніми діями, концентрації її зусиль. 

7. Сприяйте усвідомленню дитиною того, що успіх залежить саме від неї.  

8. Працюйте над вихованням наполегливого ставлення в подоланні труднощів та рішучості в доведенні початої справи до кінця.

9. Навчайте дитину не боятись допущених помилок, бо всі усвідомлені помилки можна піддати коригуванню і виправленню. 

10. Допомагайте дитині приймати самостійні  рішення під час навчання чи спілкування з ровесниками чи старшими людьми. 

11. Аби постійно вдосконалювати навички читання, потрібно читати щодня не менше 15 хвилин. Важливо пам'ятати, що успіхи в техніці читання і бажанні читати в дитини залежить насамперед від культури читання в сім'ї.