середа, 27 квітня 2022 р.

Рекомендації вчителя у Свідоцтві досягнень (3-4 класи)

 3 клас

Приділяти особливу увагу виконанню домашніх робіт (каліграфії, охайності, правильності)
Виховувати небайдуже ставлення до виконання завдань, бажання добре працювати самостійно.
Звернути увагу на те, що у дитини нерівномірний, з елементами астенії, темп роботи, часто є спад працездатності.
Приділити увагу вихованню впевненості у своїх діях.
Формувати охайність виконання всіх завдань, техніки письма, культури оформлення робіт.
Надавати постійну допомогу дитині. Здійснювати контроль за оформленням робіт.
Сприяти вдосконаленню умінь і навичок, засвоєння яких передбачено програмою з математики для початкових класів.
Приділяти увагу розвитку навичок читання (швидкість читання).
Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.
Вдосконалювати смислову та технічну сторони читання.
Приділяти особливу увагу розвитку мовлення (образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово)
Виконувати завдання у той день, коли їх одержано, золотим правилом поведінки нехай стане мудра народна порада "Нинішньої роботи на завтра не відкладай".
Сприяти виконанню у дитини доброзичливості до оточуючих.
Формувати співвідношення мовної теорії і мовної практики.
Вдосконалювати навички розв'язування задач.
Виховувати активність, прагнення ділитися інформацією, відповідати на запитання вчителя.
Заохочувати до активної праці на уроках , підкреслювати переваги в розширенні своїх навичок і здобутків.
Здійснювати постійний контроль за виконанням домашніх робіт.
Вдосконалювати навички, які передбачені програмою з математики для початкової школи.
Формувати співвідношення мовної теорії і мовної практики.
Формувати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

4 клас
Формувати та розвивати вміння писати прості тексти про свої думки та враження.
Звернути увагу на формування вміння розв'язувати складені задачі.
Формувати у дитини почуття відповідальності, вміння долати труднощі.
Зацікавлювати процесом навчання.
Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги, розвиток пам'яті.
Формувати вміння коректно, толерантно вести діалог з однолітками.
Вдосконалювати вміння висловлювати свою думку і обов'язково пояснювати.
Виховувати у дитини активність, ініціативність.
Формувати навички охайно виконувати та оформлювати завдання.
Вдосконалювати вміння опрацьовувати текст: пояснювати зміст прочитаного, причинно-наслідкові зв'язки.
Формувати вміння співпрацювати з іншими дітьми, вміння дослухатися до інших думок.
Виховувати відповідальне ставлення до навчання.
Вірити в успіхи своєї дитини. Створювати в родині атмосферу довіри та взяємоповаги. Розвивати пізнавальні інтереси дитини.
Уникайте негативної оцінки своєї дитини. Знаходьте слова підтримки. Частіше хваліть дитину за терпіння, наполегливість тощо.
Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Формуйте в дитини впевненість у своїх силах, високу самооцінку.
Підтримуйте дитину в її бажанні досягти успіху. У кожній роботі обов'язково знайдіть, за що можна її похвалити.
Привчайте дитину до самообслуговування, формуйте трудові навички та любов до праці.
Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Цікавтеся справами та проблемати дитини.
Привчайте дитину до навички читати книжки щодня.

Рекомендації вчителя у Свідоцтві досягнень (1-2 класи)

 1 клас
Вдосконалювати навички списування з друкованого тексту, дотримуючись правил орфографії та пунктуації.
Вчити обгрунтовувати, пояснювати свої думки.
Вчити виконувати дії за складеним алгоритмом.
Приділити увагу вихованню у дитини самостійності.
Формувати навички зосередженої роботи, уважності.
Формувати уміння і навички з усіх видів мовленєвої діяльності.
Звернути увагу на формування навички охайно оформлювати роботи.
Вдосконалювати уміння і навички виконувати обчислювальні операції.
Вдосконалювати графічні навички письма, культуру оформлення письмових робіт.
Вдосконалювати навички читання вголос та розуміння прочитаного.
Звернути увагу на формування навичок каліграфічного письма, культуру оформлення письмових робіт.
Застосовувати обчислювальні навички у розв'язуванні практичних завдань.
Розвивати навички самоконтролю.
Виховувати активність в навчальній діяльності.
Вдосконалювати орфографічні та пунктуаційні вміння при списуванні.
Вдосконалювати навички усного рахунку.

2 клас
 Сприяти тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву позицію.
Підтримувати в дитині впевненість і самостійність.
Формувати сталу зацікавленість до навчальної діяльності, осмисленню навчального матеріалу.
Вдосконалювати швидкість осмислення.
Формувати у дитини відчуття відповідальності, вміння долати труднощі.
Зацікавлювати процесом роботи, а не тільки результатом.
Вчити організовувати та тримати в порядку своє робоче місце.
Постійно зміцнювати в дитині впевненість у собі, у власних силах.
Залучати її до виконання різних доручень, пов'язаних з спілкуванням.
Приділяти особливу увагу розвитку мовлення,(образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово) каліграфії і охайності виконання робіт.
Формувати вміння швидко осмислювати навчальний матеріал.
Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.
Формувати прагнення пізнавати активно.
Сприяти розвитку старанності і наполегливості в учбовій діяльності.
Сприяти формуванню впевненості, активної взаємодії з учителем ( не боятися задавати питання)
Формувати впевненість у своїх здібностях.
Вчити працювати в темпі, жваво.
Сприяти формуванню наполегливості, відповідальності.
Допомагати своїй дитині організовувати себе.
Приділяти увагу питанню залучення дитини до читання в колі сім'ї.
Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги.
Ключем до будь - якого навчання є читання. Приділяти увагу підвищенню інтересу до читання.
Створити умови для успішного оволодіння навичками вдумливого читання.
Приділити увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності, осмисленню навчального матеріалу ті швидкості осмислення.
Сприяти розвитку вміння виражати свою думку письмово і усно.
Поповнювати активний словниковий запас.
Підтримувати у дитини емоційно - позитивне ставлення до навчання.
Звернути увагу на формування свідомого, виразного, в потрібному темпі, читання.
Підтримувати бажання вчитися.
Виховувати працелюбність, відповідальність, уміння долати труднощі.
Щоденно цікавитися навчанням дитини. Надавати розумну допомогу у виконанні домашніх завдань.
Приділяти увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності.
Усіма способами і методами підтримувати у дитини бажання вчитися, працювати самостійно.
Розвивати навички емоційного самоконтролю, дотримуванню морально - етичним нормам.
Формувати у дитини прагнення пізнавати.
Формувати навички впевненого, вдумливого читання.

понеділок, 25 квітня 2022 р.

Як закінчити навчальний рік під час війни?

Ще ніколи, як нині за часів війни, школярі не перебували в таких складних та різноманітних умовах. Комусь доводиться читати підручник у бомбосховищі, хтось, попри перебої з інтернетом, вчиться дистанційно. Є й діти, чиї школи спалені або захоплені окупантами. Більшість учнів продовжують освіту не там, де звикли, не у своєму місті чи селищі. 

Відповіді на поширені питання - ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ

неділя, 24 квітня 2022 р.

Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу

Міністерством освіти і науки надані методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2021/22 навчальному році у початковій школі в умовах воєнного часу.

Детальніше

Лелеки. Українські птахи. Цікаві факти (відео)


 

Як намалювати лелеку (відео)


 

Дизайни уроків для вчителів 1-4 класів

Сайт ІППОЧО поповнився новими цікавими й корисними матеріалами на допомогу вчителям НУШ – дизайнами уроків для 1-4 класів від The LEGO Foundation.
Основна мета дизайну уроку – це всебічний розвиток дитини, формування навичок і вмінь, які у майбутньому сприятимуть успішній самореалізації і вмінню навчатися протягом усього життя.
Пропонуємо педагогам ознайомитися із запропонованими кейсами та використовувати їх у роботі. Переглянути їх можна за покликанням: https://drive.google.com/drive/folders/1UQFkZwXFs6-h4wn_XtmUDEk0q8rfszYg?usp=sharing.

пʼятниця, 22 квітня 2022 р.

29 тематичний тиждень - "Світ тварин"

Модельна навчальна програма (29 тиждень)

середа, 20 квітня 2022 р.

Поширення власного педагогічного досвіду

 Відео про мінну безпеку "Не поспішай"


 

Повчальна казка про Великодню писанку та лихого змія Пекуна

Ще з давніх-давен на українських землях панував чудовий звичай: кожного разу на Великдень збиралися дорослі та малі й до свята писанки малювали. Розмальовували яєчка різними кольорами, прикрашали чарівними візерунками… І так весело, радісно всім було: всі сміялися, жартували, та й діло корисне робили. Бо писанки людей ще й від нечистої сили захищали.

Детальніше

Рекордсмени поміж риб


 

Державні символи України (відео)

 


неділя, 17 квітня 2022 р.

Хто такі УКРАЇНЦІ?

 Захопливе навчання "Громадяни України"

Історія, яку варто прочитати кожній людині, поки не стало надто пізно

Колись один чоловік запитав мене, чи знаю я, яке слово найнестерпніше. Я називала багато слів, але не могла вгадати.

«Пізно» – сказав він. Це слово «пізно». В якому би контексті воно не звучало, воно завжди говорить про якусь гіркоту того, чого вже не повернеш.

Детальніше

28 тематичний тиждень - "Світ рослин"

Модельна навчальна програма (28 тиждень)

четвер, 14 квітня 2022 р.

«Ти – найважливіша частина мого дня!»: чудова притча, яку варто прочитати усім батькам

 Зараз ми всі як ніколи в новинах 24/7, у стресі, тривозі, думаємо, що діти нічого не розуміють, та наші маленькі янголятка все бачать і все відчувають! Зараз вони, як ніколи потребують нашої уваги! Говоріть їм, що «Мама з тобою!», що все буде добре! Міцно-міцно обіймайте, читайте казки, вони ж завжди мають хороший кінець. Добро завжди перемагає зло! Так буде і в Україні! Ще трішки! І наші дітки будуть гратись під мирним небом!

Детальніше

неділя, 10 квітня 2022 р.

Вікторина "Знавець птахів"

 Детальніше


Де пташки облаштовують гнізда?

 

Детальніше

27 тематичний тиждень - "Навіщо їсти?"

Модельна навчальна програма (27 тиждень)

З досвіду роботи в НВО №25 (1-А, вч Журавльова Л.М.)
З досвіду роботи в НВО №25 (1-Г, вч Прокопенко Г.М.)
Сім навчальних зон, які можуть бути в кожному класі
Казка з татом "Івасик Телесик і Кощій" (Юрій Горбунов)
Сортуємо за категоріями: холодне і гаряче
Діти створюють власний мікрокосмос з LEGO
Як учителю впоратись зі стресом
Флеш-карти з математики
Ранкові зустрічі 1 клас II семестр
Зустріч з батьками майбутніх першокласників
Як розвивати критичне мислення учнів
Стіна слів від О.Зімби
Що діти хочуть чути від своїх батьків?
Ігри з Лего (27-й тиждень)
27-й тиждень НУШ: додаткові матеріали
Правила уроку
Ранкові зустрічі (картки)
27-й тиждень НУШ від "На урок"
Коли Ви заходите до нашого класу
Ранкове коло з ЛЕГО (тиждень 27)
Словник НУШ: оцінювання в початковій школі
Оцінюю свої досягнення 

вівторок, 5 квітня 2022 р.

Ефективне онлайн навчання в умовах війни

 

Відновлення навчання в школах — виклик для викладачів та викладачок. Потрібно не тільки відновити психологічний стан, а і знайти підхід до школярів, які також переживають стрес.

неділя, 3 квітня 2022 р.

26 тиждень - "Весняні свята. Великдень"

Модельна навчальна програма (26 тиждень)

Не можна стояти на місці (1-А, вч Журавльова Л.М.)
З досвіду роботи в НВО №25 (1-Г, вч Прокопенко Г.М.)
Цікаві розмальовки до Великодня
Тренінги в НВО №25 тривають
11 ігор з набором LEGO "Шість цеглинок"
Метод коментар до впровадження типової освітньої програми
Коли школи отримають LEGO 
Нова модель оцінювання для 1-х класів
Палички Кюїзенера. Що це та як їх використовувати?
Дисграфія. як учитею допомогти учню
Про педагогічну рефлексію
Творчі ідеї для покращення поведінки у класі
10 речей, які варто говорити своїм дітям