вівторок, 29 червня 2021 р.

Тематичні дні у 1-му класі

Одним із ефективних шляхів оновленого змісту і методів на­вчання у сучасній початковій школі є тематична інтеграція — про­цес зближення і поєднання різних навчальних предметів.
Унаслідок вивчення учнями різних предметів їхні знання на­бувають системності, уміння стають комплексними, посилюється світоглядне спрямування інтересів дітей, досягається більш високий рівень розвитку їхнього інтелекту.
Тематична інтеграція посилює пізнавальні інтереси учнів, здій­снює всебічний розвиток особистості, яка прагне нетрадиційно розв’язувати сучасні проблеми, виконує людинознавчу, екологічну, комунікативну функції.

Докладніше

Немає коментарів:

Дописати коментар