середа, 27 квітня 2022 р.

Рекомендації вчителя у Свідоцтві досягнень (1-2 класи)

 1 клас
Вдосконалювати навички списування з друкованого тексту, дотримуючись правил орфографії та пунктуації.
Вчити обгрунтовувати, пояснювати свої думки.
Вчити виконувати дії за складеним алгоритмом.
Приділити увагу вихованню у дитини самостійності.
Формувати навички зосередженої роботи, уважності.
Формувати уміння і навички з усіх видів мовленєвої діяльності.
Звернути увагу на формування навички охайно оформлювати роботи.
Вдосконалювати уміння і навички виконувати обчислювальні операції.
Вдосконалювати графічні навички письма, культуру оформлення письмових робіт.
Вдосконалювати навички читання вголос та розуміння прочитаного.
Звернути увагу на формування навичок каліграфічного письма, культуру оформлення письмових робіт.
Застосовувати обчислювальні навички у розв'язуванні практичних завдань.
Розвивати навички самоконтролю.
Виховувати активність в навчальній діяльності.
Вдосконалювати орфографічні та пунктуаційні вміння при списуванні.
Вдосконалювати навички усного рахунку.

2 клас
 Сприяти тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву позицію.
Підтримувати в дитині впевненість і самостійність.
Формувати сталу зацікавленість до навчальної діяльності, осмисленню навчального матеріалу.
Вдосконалювати швидкість осмислення.
Формувати у дитини відчуття відповідальності, вміння долати труднощі.
Зацікавлювати процесом роботи, а не тільки результатом.
Вчити організовувати та тримати в порядку своє робоче місце.
Постійно зміцнювати в дитині впевненість у собі, у власних силах.
Залучати її до виконання різних доручень, пов'язаних з спілкуванням.
Приділяти особливу увагу розвитку мовлення,(образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово) каліграфії і охайності виконання робіт.
Формувати вміння швидко осмислювати навчальний матеріал.
Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.
Формувати прагнення пізнавати активно.
Сприяти розвитку старанності і наполегливості в учбовій діяльності.
Сприяти формуванню впевненості, активної взаємодії з учителем ( не боятися задавати питання)
Формувати впевненість у своїх здібностях.
Вчити працювати в темпі, жваво.
Сприяти формуванню наполегливості, відповідальності.
Допомагати своїй дитині організовувати себе.
Приділяти увагу питанню залучення дитини до читання в колі сім'ї.
Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги.
Ключем до будь - якого навчання є читання. Приділяти увагу підвищенню інтересу до читання.
Створити умови для успішного оволодіння навичками вдумливого читання.
Приділити увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності, осмисленню навчального матеріалу ті швидкості осмислення.
Сприяти розвитку вміння виражати свою думку письмово і усно.
Поповнювати активний словниковий запас.
Підтримувати у дитини емоційно - позитивне ставлення до навчання.
Звернути увагу на формування свідомого, виразного, в потрібному темпі, читання.
Підтримувати бажання вчитися.
Виховувати працелюбність, відповідальність, уміння долати труднощі.
Щоденно цікавитися навчанням дитини. Надавати розумну допомогу у виконанні домашніх завдань.
Приділяти увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності.
Усіма способами і методами підтримувати у дитини бажання вчитися, працювати самостійно.
Розвивати навички емоційного самоконтролю, дотримуванню морально - етичним нормам.
Формувати у дитини прагнення пізнавати.
Формувати навички впевненого, вдумливого читання.

Немає коментарів:

Дописати коментар