пʼятниця, 10 травня 2024 р.

Рекомендації для батьків учнів 2-х класів (Свідоцтва досягнень)

                    2 клас
- Сприяти тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву позицію.
- Підтримувати в дитині впевненість і самостійність.
- Формувати сталу зацікавленість до навчальної діяльності, до осмислення навчального матеріалу.
- Вдосконалювати швидкість осмислення.
- Формувати у дитини відчуття відповідальності, вміння долати труднощі.
- Зацікавлювати процесом роботи, а не тільки результатом.
- Вчити організовувати та тримати в порядку своє робоче місце.
- Постійно зміцнювати в дитині впевненість у собі, у власних силах.
- Залучати дитину до виконання різних доручень, пов'язаних із спілкуванням.
- Приділяти особливу увагу розвитку мовлення (образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово), каліграфії та охайності виконання робіт.
- Формувати вміння швидко осмислювати навчальний матеріал.
- Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.
- Формувати прагнення навчатися активно.
- Сприяти розвитку старанності та наполегливості в навчальній діяльності.
- Сприяти формуванню впевненості, активної взаємодії з учителем (не боятися ставити питання)
- Формувати впевненість у своїх здібностях.
- Вчити працювати в темпі, жваво.
- Сприяти формуванню наполегливості, відповідальності.
- Допомагати своїй дитині організовувати себе.
- Приділяти увагу питанню залучення дитини до читання в колі сім'ї.
- Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги.
- Приділяти увагу підвищенню інтересу до читання.
- Створити умови для успішного опановування навичками вдумливого читання.
- Приділити увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності, осмисленню навчального матеріалу та швидкості осмислення.
- Сприяти розвитку вміння виражати свою думку письмово й усно.
- Поповнювати активний словниковий запас.
- Підтримувати у дитини емоційно - позитивне ставлення до навчання.
- Звернути увагу на формування свідомого, виразного, в потрібному темпі, читання.
- Підтримувати бажання вчитися.
- Виховувати працелюбність, відповідальність, уміння долати труднощі.
- Щоденно цікавитися навчанням дитини. Надавати розумну допомогу у виконанні домашніх завдань.
- Приділяти увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності.
- Усіма способами й методами підтримувати у дитини бажання вчитися, працювати самостійно.
- Розвивати навички емоційного самоконтролю.
- Формувати у дитини прагнення пізнавати.
- Формувати навички впевненого, вдумливого читання.

Немає коментарів:

Дописати коментар